Pravidla Cookies

Naše webová stránka používá cookies. Používáním naší webové stránky a vyjádřením souhlasu s těmito pravidly dáváte zároveň souhlas s používáním cookies v souladu s obchodními podmínkami.

O cookies
Cookie je složka obsahující identifikátor (sérii písmen a čísel), který zasílá webový server webovému prohlížeči, a složka se uchovává v prohlížeči. Tento identifikátor se následně posílá serveru vždy, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru.

Cookies mohou používat webové servery k identifikaci a sledování uživatelů, když prohlížejí různé stránky na webové stránce a k identifikaci uživatelů vracejících se na danou webovou stránku.

Cookies mohou být buď „permanentní" nebo „dočasné". Permanentní cookies pozůstávají z textového souboru zaslaného webovým serverem webovému prohlížeči, který se uloží v prohlížeči a zůstane v platnosti až do nastaveného data jeho exspirace (pokud je uživatel nevymaže před datem exspirace). Dočasné cookies zase ztratí platnost na konci dané návštěvy uživatele, když se prohlížeč zavře.

Cookies na této webové stránce
Na této webové stránce používáme permanentní i dočasné cookies.

Můžeme vám zaslat následující cookies:

(1) jssCart, jssHash, woe (funkcionalita nákupního košíku)

(2) __utm*, _ga (Google Analytics)

(3) __atuvc, oc, Coyote-2-a0f0083, bt, ana_svc, phpbb3_*, style_cookie, uid/uit/uvc, psc, ssh/sshs, di/dt, NID, PREF (Addthis.com tlačítka sdílení)

(4) PRUM_EPISODES (Pingdom)


Jak používáme cookies
Cookies neobsahují žádné informace, které by vás osobně identifikovaly, avšak osobní informace, které o vás uchováváme, můžeme propojit s informacemi uchovanými v cookies a získanými prostřednictvím nich.

Informace, které získáme o vašem používání našich cookies, můžeme použít k následujícím účelům:

 1. Rozeznávání vašeho počítače, když navštívíte naši webovou stránku
 2. Cookies třetích stran
  Když používáte naši webovou stránku, taktéž se vám mohou odesílat cookies třetích stran.

  Navíc používáme Google Analytics k analyzování používání naší webové stránky. Google Analytics generuje statistické a jiné informace o používání webové stránky s použitím cookies, které se uchovávají v počítačích uživatelů. Informace vytvořené v souvislosti s naší webovou stránkou se používají k vytvoření zpráv o používání webové stránky. Google bude tyto informace uchovávat. Podmínky ochrany soukromí Google jsou k dispozici na: http://www.google.com/privacypolicy.html.

  Blokování cookies
  Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout přijetí cookies. Například:

  1. v Internet Exploreru můžete odmítnout všechna cookies kliknutím na "Nástroje", "Možnosti internetu", "Soukromí", a volbu "Blokovat všechna cookies";

  2. Zablokování všech cookies má však také negativní dopad na používání mnoha webových stránek.
   Vymazání cookies
   Můžete také vymazat cookies, která se už ve vašem počítači uchovala:

   1. v Internet Exploreru musíte manuálně vymazat složky cookies (instrukce k tomu, jak to udělat, najdete na http://support.microsoft.com/kb/278835);

   2. Může to mít negativní dopad na používání mnoha webových stránek.

    Kontaktujte nás
    Tuto webovou stránku vlastní a provozuje Svět obálek

    Máte-li nějaké otázky ohledem našich cookies, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu admin@enveseur.es nebo telefonicky na +34 935 220 22, případně poštou.