Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY WEBOVÉ STRÁNKY

VÍTEJTE NA WEBOVÉ STRÁNCE Enveseur sl. VĚNOVANÉ OBCHODNÍM PODMÍNKÁM PRO POUŽÍVÁNÍ. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY www.Svetobalek.cz. PŘIPOJENÍM SE NA WEBOVOU STRÁNKU, PŘÍP. ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ.

POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY ZNAMENÁ, ŽE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCEPTUJETE BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSTE SI ZVOLILI REGISTRACI, OBJEDNALI U NÁS NEBO NE. KDYŽ TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY NEAKCEPTUJETE, NEPOUŽÍVEJTE TUTO WEBOVOU STRÁNKU.

Webovou stránku www.Svetobalek.cz provozuje:
Enveseur sl., obchodní společnost registrovaná ve Španělsku se sídlem na Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Španělsko.

Společnost registrovaná ve Španělsku, IČO: B66856618.


Naše kontaktní údaje:
Obchodní adresa: Enveseur sl Carrer Avinyonet 6
Vilafranca del Penedès
08720
Barcelona
Španělsko

E-mail: admin@enveseur.es
Telefonní číslo: +34 669 392 628

1. ÚVOD

1.1 Budete mít přístup k většině částí této webové stránky bez toho, abyste museli registrovat svoje údaje. Některé části této webové stránky budou pro vás přístupné, jen když se zaregistrujete.
1.2 Tyto obchodní podmínky můžeme kdykoliv upravit aktualizací těchto podmínek. Tuto stránku byste si měli občas prohlédnout, abyste se dozvěděli o aktuálních obchodních podmínkách, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení těchto obchodních podmínek mohou být nahrazena konkrétně stanovenými zákonnými oznámeními nebo podmínkami umístěnými v konkrétních podstránkách této webové stránky. Nechcete-li přijmout žádné nové obchodní podmínky poté, co jsme vás o nich informovali, neměli byste tuto webovou stránku používat.

2. OBJEDNÁVÁNÍ OD NÁS

2.1 Objednávat od nás byste měli zadáním online objednávky prostřednictvím objednacího postupu. Součástí našeho objednacího postupu je i možnost zkontrolovat objednávku a případně opravit chyby. Pošleme vám e-mail potvrzující objednávku s detaily o objednaných produktech.
2.2 Objednávku přijímáme až po odeslání zboží. Když objednávku odešleme, bude vyhotovena kupní smlouva, přestože vaše platba byla zpracována okamžitě, pokud vás nebudeme informovat, že vaši objednávku nepřijímáme, nebo jste svoji objednávku zrušili.
2.3 Objednávku můžeme odmítnout přijmout, když:
(a) zboží není dostupné;
(b) nemůžeme získat potvrzení o vaší platbě;
(c) došlo k chybě v ceně nebo v popisu produktu, nebo
(d) nesplňujete kritéria způsobilosti, která jsou uvedena v obchodních podmínkách.

3. CENOTVORBA

3.1 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, ale můžete zobrazit DPH odděleně a zahrnout ji do celkové ceny.
3.2 Jestliže účtujeme zvlášť poplatek za balení, přepravu a pojištění nebo jiné relevantní poplatky, příslušné sazby jsou uvedeny v konkrétním ceníku, který je k dispozici na této webové stránce.
3.3 Naše ceny pravidelně přehodnocujeme bez oznámení.

4. PRAVIDLA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

4.1 Právo odstoupit:
(a) Máte právo odstoupit od této smlouvy bez vysvětlení do 14 kalendářních dnů.
(b) Doba na odstoupení vyprší po 14 kalendářních dnech ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, jiná než kurýr, fyzicky nabyli poslední kus objednaného zboží.
4.1.1 Pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte informovat Enveseur sl, Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, España; ventas@sobres.es; o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Taktéž můžete použít formulář na odstoupení od smlouvy uvedený níže, třebaže jeho použití není povinné.
4.1.2 Vaše žádost bude podána v rámci lhůty na odstoupení, pokud bude oznámení o vašem rozhodnutí uplatnit toto vaše právo odesláno dřív, než uplyne uvedená lhůta.
4.2 Důsledky odstoupení
4.2.1 V případě odstoupení z vaší strany vrátíme všechny platby, které jsme od vás dostali, včetně nákladů na doručení (s výnimkou všech dodatečných nákladů, které vznikly na základě vaší volby jiného způsobu dodání, než je nejlacinější způsob dodání, který nabízíme my) bez zbytečného prodlení a v žádném případě ne později než do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Vrácení platby bude realizováno stejným způsobem, jaký jste použili vy při úhradě za zboží, pokud nebudete požadovat jinak.
(a) V žádném případě vám nevzniknou žádné náklady v souvislosti s vrácením peněz. Vrácení peněz můžeme zdržet, dokud neobdržíme zboží, nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dřív.
4.2.2 Musíte vrátit nebo doručit zboží přímo k nám, bez zbytečného prodlení a v žádném případě ne později než do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nás informovali o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Danou lhůtu dodržíte, když předmětné zboží vrátíte před vypršením uvedené lhůty.
4.2.3 Budete odpovědný za všechny náklady, které vzniknou v souvislosti s vrácením zboží.
4.2.4 Budete odpovědný jen za znehodnocení zboží, které vznikne v důsledku zacházení se zbožím v rozporu s jeho povahou, vlastnostmi a funkcionalitou.
4.3 Vzor odstoupení od smlouvy
- Do pozornosti Enveseur sl, Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, España; ventas@sobres.es:
- Já/my vás tímto informujeme (*) o mém/našem záměru odstoupit od mé/naší (*) smlouvy o koupi následujícího zboží / poskytnutí následujících služeb (*)
- datum objednání/převzetí (*)
- jméno klienta a uživatele nebo klientů a uživatelů
- adresa klienta a uživatele nebo klientů a uživatelů
- podpis klienta a uživatele nebo klientů a uživatelů (platí jen u papírové verze tohoto formuláře)
- datum

(*) Vymažte, je-li to potřebné.

4.4 Právo odstoupit od smlouvy neplatí u smluv, které se odvolávají na:
(a) dodání zboží, které bylo evidentně přizpůsobeno nebo vyrobeno podle specifikací klienta nebo uživatele,
(b) dodání zboží, které se může rychle znehodnotit nebo exspirovat,
(c) dodání zapečetěného zboží, které bylo po doručení otevřeno, a je tedy nevhodné na vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů,
(d) dodání zapečetěných zvukových nahrávek nebo videonahrávek, případně počítačových programů, které klient nebo uživatel po doručení otevřel.5. LICENCE

5.1 Je povoleno tisknout a stahovat části této webové stránky na vlastní účely na základě následujícího:
(a) žádným způsobem se nesmí měnit dokumenty nebo související grafika na této webové stránce;
(b) grafika na této webové stránce se nesmí používat odděleně od jejího doprovodného textu a
(c) všechny informace o našem autorském právu a obchodní značce a takové oznámení o povolení používání se musí uvádět na všech kopiích.
5.2 Pokud není uvedeno jinak, autorské právo a jiná práva duševního vlastnictví na všech materiálech na této webové stránce (včetně fotografií a grafických obrázků) jsou naším majetkem nebo majetkem poskytovatele licence. Pro účely těchto obchodních podmínek se zakazuje každé použití úryvku z této webové stránky, jiné než v souladu s klauzulí 5.1 výše, k jakémukoliv jinému účelu. Jestliže porušíte některou z těchto obchodních podmínek, vaše právo používat tuto webovou stránku automaticky končí a musíte okamžitě zničit všechny stažené nebo vytisknuté úryvky z této webové stránky.
5.3 Podle klauzule 5.1 nesmí být žádná část této webové stránky reprodukována nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo součástí veřejného nebo soukromého elektronického vyhledávacího systému nebo služby bez předchozího písemného souhlasu.
5.4 Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v těchto obchodních podmínkách, jsou vyhrazena.

6. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ
6.1 Navzdory snaze zabezpečit, aby byla tato webové stránka normálně k dispozici 24 hodin denně, nebudeme odpovědní, jestliže bude z nějakých důvodů někdy tato webová stránka po určitou dobu nedostupná.
6.2 Přístup k této webové stránce může být dočasně přerušen, a to bez oznámení v případě selhání systému, z důvodu údržby nebo opravy, případně z důvodů mimo naši kontrolu.

7. MATERIÁL NÁVŠTĚVNÍKA A CHOVÁNÍ

7.1 Jiné než osobu identifikující informace, na které se vztahují Pravidla ochrany soukromí, například nějaké materiály, které šíříte nebo zveřejňujete na této webové stránce, se nebudou považovat za soukromé ani za takové, na které se vztahují vlastnická práva. Nebudeme mít žádné povinnosti v souvislosti s takovými materiály. My a naši pověřenci budou moci volně kopírovat, zpřístupňovat, distribuovat, slučovat takové materiály a všechna data, obrázky, zvuky, texty a jiné věci zde obsažené a jinak s nimi manipulovat pro všechny komerční nebo nekomerční účely.
7.2 Je zakázáno zveřejňovat nebo šířit na této webové stránce materiály, případně je šířit z ní, jestliže:
(a) jsou ohrožující, hanlivé, obscénní, neslušné, pobuřující, urážlivé, pornografické, hrubé, náchylné k podněcování rasové nenávisti, diskriminační, výhrůžné, skandalózní, štvavé, rouhavé, porušující sebedůvěru, soukromí nebo způsobující zlost nebo nepříjemnost;
(b) nezískali jste pro ně všechna potřebná povolení, příp. souhlasy;
(c) představují chování nebo podněcují chování, které by se dalo považovat za trestný čin, kterým vzniká občanskoprávní odpovědnost nebo které jsou jinak v rozporu se zákonem nebo porušují práva třetí strany ve Španělsku nebo v jiné zemi na světě, nebo
(d) jsou technicky škodlivé (zejména včetně počítačových virů, logických bomb, trójských koňů, ploštic, škodlivých komponentů, narušených dat nebo jiného zrádného softwaru nebo škodlivých dat).
7.3 Webovou stránku nesmíte zneužít (zejména co se týče nabourání systému).
7.4 Budeme plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, nebo jednat podle soudního nařízení vyžadujícího nebo nařizujícího odhalit identitu nebo lokalizovat kohokoliv, kdo zveřejňuje materiál porušující klauzule 7.2 nebo 7.3.

8. LINKY NA JINÉ STRÁNKY A I Z NICH

8.1 Linky na webové stránky třetích stran na této webové stránce se poskytují výlučně pro vaši potřebu. Jestliže tyto linky použijete, opustíte tuto webovou stránku. Neprověřili jsme si všechny takové webové stránky a nemáme kontrolu nad těmito webovými stránkami nejsme odpovědní ani za tyto webové stránky, ani za jejich obsah. Z tohoto důvodu je nepotvrzujeme ani se k nim nevyjadřujeme, pokud jde o jejich obsahu nebo následky, které mohou vzniknout při jejich používání. Když se rozhodnete připojit se k některým z těchto webových stránek třetích stran propojených s touto webovou stránkou, činíte tak výhradně na vlastní riziko.
8.2 Pokud byste se chtěli propojit s touto webovou stránkou, můžete tak učinit jedině tak, že se bez jejího kopírování propojíte s domovskou podstránkou této webové stránky za následujících podmínek.
(a) nebudete odstraňovat, zkreslovat nebo jinak pozměňovat velikost nebo vzhled loga Enveseur sl.;
(b) nebudete vytvářet rámcové nebo jiné prostření prohlížení nebo hraniční prostředí na této webové stránce;
(c) žádným způsobem nebudete naznačovat, že propagujeme jiné produkty nebo služby než naše vlastní;
(d) nebudete nesprávně uvádět váš vztah s námi, ani o nás nebudete prezentovat žádné jiné nesprávné informace;
(e) nebudete používat obchodní značky Enveseur sl. zobrazené na této webové stránce jinak než na základě našeho výslovného písemného povolení;
(f) nebudete se propojovat ze stránky, kterou nevlastníte a
(g) vaše webová stránka neobsahuje obsah, který je nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, porušující práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jiných osob, nebo jinak nesplňující všechnu zákonnou legislativu nebo předpisy.
Výslovně si vyhrazujeme právo zrušit právo uvedené v této klauzuli 8.2 z důvodu porušení těchto podmínek a přijmout taková opatření, která budeme považovat za přiměřená.
8.3 Plně nás odškodníte za každou ztrátu nebo škodu, kterou způsobíte nám nebo některé ze společností naší skupiny v důsledku porušení klauzule 8.2.


9. REGISTRACE

9.1 Abyste se mohli zaregistrovat na www.Svetobalek.cz, musíte mít víc než 18 let.
9.2 Každá registrace je jen pro jednoho uživatele. Nepovolujeme vám sdílet vaše uživatelské jméno a heslo s jinou osobou, ani s vícerými uživateli na síti.
9.3 Máte odpovědnost za bezpečnost všech vydaných hesel, a když poznáte, nebo podezříváte někoho, že pozná vaše heslo, měli byste nás okamžitě kontaktovat.
9.4 Vaši registraci můžeme na základě našeho přiměřeného uvážení nebo v případě porušení některé vaší povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek pozastavit nebo zrušit.

10. ODMÍTNUTÍ

10.1 I když se snažíme zabezpečit, aby byly informace na této webové stránce správné, negarantujeme přesnost a úplnost materiálu obsaženého na této webové stránce. Materiál na této webové stránce, případně produkty a ceny tu uvedené můžeme měnit kdykoliv a bez upozornění. Materiál na této webové stránce může být neaktuální a nezavazujeme se tento materiál aktualizovat.
10.2 Materiál na této webové stránce se poskytuje, "jak je", bez podmínek, záruk nebo jiných podmínek jakéhokoliv druhu. Přiměřeně maximálnímu rozsahu, který povoluje zákon, vám poskytujeme tuto webovou stránku na tom základě, že vylučujeme všechna prohlášení, záruky, podmínky a jiné podmínky (zejména včetně podmínek s vyhovující přesností, které uvádí zákon, vhodnosti pro daný účel a používání přiměřené péče a zručnosti), které by mohly mít vliv v souvislosti s touto webovou stránkou na tyto obchodní podmínky.

11. ODPOVĚDNOST

11.1 My, každá jiná strana (příp. zaangažovaná do tvorby, produkce, údržby nebo dodání této webové stránky) a každá ze společností naší skupiny, funkcionáři, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři nebo jejich zástupcové vylučují jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv množství nebo druh ztráty nebo škody, kterou byste mohli utrpět vy nebo třetí strana (zejména včetně přímé, trestní nebo následné ztráty nebo škody, nebo ztráty příjmu, zisků, dobrého jména, dat, smluv, použití peněz, nebo škody nebo ztráty vyplývající nebo spojené nějakým způsobem s přerušením obchodní činnosti, či z civilních deliktů (zejména zanedbání), smlouvy nebo jinak) v souvislosti s touto webovou stránkou jakýmkoliv způsobem nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo následky používání této webové stránky, stránky propojené s touto webovou stránkou nebo materiálem na takových webových stránkách, včetně ztráty nebo škody způsobené viry, které mohou napadnout vaše počítačové zařízení, software, data nebo jiný majetek v důsledku vašeho připojení, používání nebo prohlížení této webové stránky, nebo vašeho stahování nějakého materiálu z této webové stránky, nebo webových stránek propojených s touto webovou stránkou.
11.2 Nic v těchto obchodních podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za (i) smrt nebo zranění osob způsobené nedbalostí (protože tuto podmínku definuje zákon o neférových smluvních podmínkách z roku 1977); (ii) podvod; (iii) nesprávné pochopení, pokud jde o zásadní věc; nebo (iv) odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platné legislativy.
11.3 Jestliže vám používání materiálu na této webové stránce způsobí potřebu údržby nebo opravy vybavení, softwaru nebo dat, přebíráte na sebe všechny vzniknuté náklady.
11.4 Souhlasíte, že nás plně odškodníte, budete bránit a ochraňovat nás, naše funkcionáře, ředitele, zaměstnance a zástupce před vznikem škody nebo před všemi nároky, odpovědností, škodami, ztrátou, náklady (včetně oprávněných soudních poplatků), které vzniknou z porušení těchto obchodních podmínek z vaší strany, nebo z vašeho používání této webové stránky, nebo z jejího používání jinou osobou s uvedením vašich registračních údajů.

12. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

12.1 Tyto obchodní podmínky se řídí a vykládají v souladu se španělskou legislativou. Spory, které vzniknou v souvislosti s těmito obchodními podmínkami, budou podléhat výlučně jurisdikci španělských soudů.
12.2 Neručíme za to, že materiály/položky na prodej na webové stránce jsou vhodné na používání nebo k dispozici mimo Španělska. Je zakázáno navštěvovat webovou stránku z teritorií, kde je její obsah ilegální nebo nezákonný. Jestliže navštívíte tuto webovou stránku z místa mimo Španělsko, činíte tak na vlastní riziko a jste odpovědný za dodržování místní legislativy.


13. RŮZNÉ

13.1 Nesmíte postupovat, poskytovat povolení nebo jinak převádět žádné ze svých práv uvedených v těchto obchodních podmínkách.
13.2 Jestliže některý soud kompetentní jurisdikce bude některé z ustanovení těchto obchodních podmínek považovat za neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude ovlivňovat platnost ostatních ustanovení, která budou nadále plně platná a účinná.
13.3 Jen strany, jichž se tyto obchodní podmínky týkají, si je mohou vynucovat podle zákona o obchodních smlouvách (práva třetích stran z roku 1999.